Σύντομο Βιογραφικό

Είμαι κάτοχος πτυχίου Ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχω ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Γενική Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο New School στη Νέα Υόρκη στις ΗΠΑ, διδακτορικές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο στον κλάδο της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, στο University of Wales (Regent’s College) στο Ηνωμένο Βασίλειο και μεταδιδακτορική έρευνα στο Queensland University of Technology στην Αυστραλία.

 

Είμαι εγγεγραμμένη συµβουλευτική ψυχολόγος στο μητρώο ψυχολόγων Κύπρου, και στο ΗCPC (Health and Care Professions Council) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Έχω εργαστεί στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου ως επισκέπτρια λέκτορας και κλινική επόπτρια στο Διδακτορικό πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας. Έχω επίσης διδάξει στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο University of Lancashire στην Κύπρο και στο Cyprus International Institute of Management.