Ακαδημαϊκά Βραβεία και Υποτροφίες

  • Υποτροφία Endeavour απο την Κυβέρνηση της Αυστραλίας για Μεταδιδακτορική Έρευνα (2014-2015)
  • Κοινοπολιτειακή Υποτροφία για Διδακτορικές Σπουδές στη Συμβουλευτική Ψυχολογία (2008-2012)
  • Υποτροφία από το Λεβέντειο Ίδρυμα για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γενική Ψυχολογία  (2004-2006)
  • Υποτροφία από το Πανεπιστήμιο New School για Μεταπυχιακές Σπουδές στη Γενική Ψυχολογία (2004-2006)
  • Υποτροφία Traditional Fulbright για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γενική Ψυχολογία (2004)