Υπηρεσίες

Παρέχω υπηρεσίες ψυχολογικής θεραπείας, συμβουλευτικής και επαγγελματικής εποπτείας σε άτομα για τα ακόλουθα θέματα: κατάθλιψη, άγχος, πένθος, θυμός, εξαρτήσεις, ζητήματα σεξουαλικότητας, ζητήματα σχέσεων και οικογένειας, χωρισμός, χαμηλή αυτοεκτίμηση, έλλειψη αυτοπεποίθησης, κρίση μέσης ηλικίας, κρίσεις πανικού, ζητήματα κακοποίησης, θέματα ταυτότητας, ζητήματα καριέρας, ενδυνάμωσης και εργασιακού άγχους.

Μέσα από τη ψυχοθεραπεία, θα εστιαστούμε στη διερεύνηση και κατανόηση των στάσεων και συμπεριφορών που υιοθετείτε στην καθημερινότητά σας και στις σχέσεις σας με τους άλλους ανθρώπους. Στόχος της θεραπείας είναι να αποκτήσετε περισσότερη αυτογνωσία και επίγνωση των δυσκολιών σας έτσι ώστε να κινηθείτε συνειδητά προς την κατεύθυνση της αλλαγής, λαμβάνοντας τις καλύτερες αποφάσεις για εσάς. Όλα αυτά θα λάβουν χώρα σε ένα ασφαλές περιβάλλον το οποίο διέπεται από πλήρη εχεμύθεια.

Ο χρόνος της θεραπείας εξαρτάται από το θέμα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες και για να διευθετήσουμε μία πρώτη συνάντηση στο γραφείο μου, στο κέντρο της Λευκωσίας. Παρέχω επίσης, υπηρεσίες διαδικτυακά στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.